Subvencions Diputació de Tarragona

Per a la energia sostenible i l'adaptació al canvi climàtic-BIOMASSA: PAES 14.485,50 €Gestió animals - Per la realització d'actuacions destinades a la protecció i defensa dels animals domèstics: 2.000 €Finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris...
- PAM: Renovació de pavimentació d'un tram de la cruïlla entre el carrer Euterpe i el carrer del Roser, 14.171,85 €- PAM: Despesa corrent, 39.872,15 €- Finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals, 2.469 €.- Finançament d'actuacions de...
Subvencions Diputació de Tarragona 2018 Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal, 10.377,50 € PAES. Millora de l’enllumenat públic, 13.152,00 € PAM. Renovació dels serveis i pavimentació d’un tram del carrer de Dalt,133.869,00...
Subvencions Diputació de Tarragona 2017Actuacions de protecció de la salud pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines): 7.211,97 €Inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials de valor cultural: inversions 4.485,80 €Manteniment: 2.168...
Subvencions Diputació de Tarragona 2016Pam despesa corrent: 18.494,47€Seguretat a zones de bany (piscines): 6.665,13€Inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars: manteniment: 7.702,40€Inversions : 5.194,59€Plagues:  2.476,27€Actuacions de protecció de salut pública,...
Subvencions Diputació de Tarragona 2015Pam despesa corrent: 18.494,47€Caracter excepcional sam: 5.429,51€Actuacions de protecció per la salut pública per la seguretat a zones de bany (piscines): 7.702,40€Consultoris mèdics: 1.487,54€Activitats culturals: 480,67 €Gestió i funcionament dels...
Subvencions Diputació de Tarragona 2014 Pla d'acció municipal actuació:amortització de préstec 97.449,49 € Pla d'acció municipal: despeses corrents 2014 18.494,47 € Gestió i funcionament dels equipaments municipals: 2.587,80€ Programes i activitats culturals: 563,15 € Socorrista piscines...
Subvencions Diputació de Tarragona 2012-2013Promoció: Parcs 9.162,23 €Per a inversions en equip. mpals. d'interes ciutadà: 6.000€ Adquisició mobiliari espais municipals i 3.000€ en funcionament i manteniment.Despeses de funcionament, conservació i manteniment dels consultoris mèdics locals: 2.021,...
Subscriure a