Planejament a tràmit

Pla parcial urbanístic SUD-ind-1 de Riudecols


Suspensió de llicències pel termini de d’un any des de l'aprovació inicial del Pla.

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de data 21.12.2018. Anunci sobre aprovació inicial del Pla parcial SUD-ind-1. Descarregar en format .pdf

Documents: Projecte del Pla parcial i projecte del pla ambiental.

Informe ambiental. Descarregar en format .pdf

Informe Pla Parcial "SUD-ind-1" de Riudecols. Descarregar en format .pdf

Subscriure a