Organització

Ple
Sra. Beatriz Mayordomo Pujol (ERC-AM)Sr. Jordi Mariné Solanellas (ERC-AM)Sra. Rosa Maria Samper Folqué (ERC-AM)Sr. José Maria Pageo Ruiz (ERC-AM)Sr. Raúl Grau Pina (ERC-AM)Sra. Andrea Ramirez Velasco ( ERC-AM)Sr. Pau Tarres Bartolí ( ERC-AM)Sr. Jesús Legaz Carreño (JxR-JUNTS)Sr. Jaume Abelló Llop (...
AlcaldessaSRA. BEATRIZ MAYORDOMO PUJOLGovernació, Transparència, Mobilitat1r. tinent d'alcaldeSR. JORDI MARINÉ SOLANELLASServeis, Agricultura i Medi Ambient, Cultura2r. tinent d'alcaldeSRA. ANDREA RAMÍREZ VELASCORegidora d’ Urbanisme i Obra PublicaRegidoraROSA MARIA SAMPER FOLQUÉRegidora d’...
Subscriure a