Subvenció de la Diputació de Tarragona

17/09/2020

Subvenció de la Diputació de Tarragona

Nom de la línia de subvenció: Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals.
Curs subvencionat: 2018-2019.
Llar d'Infants beneficiària: Els Pesolets.
Municipi: Riudecols.
Import concedit: 8.312,50 €
Ens concedent: Diputació de Tarragona.