Riudecols incrementa un 144 per cent la recollida selectiva

print pdf
01/03/2019

Riudecols incrementa un 144 per cent la recollida selectiva

Riudecols ha incrementat en un 144% la recollida selectiva dels residus municipals quan fa un any que va posar en marxa el sistema de recollida porta a porta. Així, mentre que amb el sistema de recollida amb els contenidors de superfície tenia un índex de recollida selectiva del 27%, un any després d’im-plantar el sistema porta a porta la recollida selectiva ha passat a ser del 66%. L’increment més important s’ha produït en la recollida selectiva de fracció orgànica, que ha passat del 13% al 41%, és a dir, un 215 per cent més. Les altres fraccions han tingut un increment més mo-derat, ja que el paper i el cartró ha passat del 5 al 8%, i els en-vasos lleugers del 5 al 10%. Per la seva banda, la recollida se-lectiva dels envasos de vidre ha passat del 4 al 7%. La recollida selectiva porta a porta a Riude-cols va començar el 22 de gener de 2018. Redacció

Fonts: diarimés