Permisos d'obres

22/05/2021

Permisos d'obres

L'Ajuntament de Riudecols recorda de l'obligatorietat de demanar llicències o permís d'obres quan es vulgui fer una reforma o obra en un habitatge o en un local.
La llicència d'obres o permís de construcció, és un procés de tramitació per a aconseguir la validació per part de l'administració pública per a la realització d'una obra en un habitatge o local.
Existeixen dos tipus de llicències urbanístiques:
- Llicència d'obra major, és la que normalment és reclamada per a executar obres amb modificacio estructural. Ex: piscines, murs, finestrals, etc.
- Llicència d'obra menor, es demana per adaptacions més simples que no requereixen modificació estructural de l'habitatge i aquelles que no suposin una variació del volum, de la utilització principal de les instal·lacions i elements d'ús comú, ni afectin l'aparença exterior de la façana, a la distribució o a les condicions en matèria d'habitabilitat o seguretat. Ex: canvi de paviment, banys, cuines, portes de magatzem i garatges, etc.
Per qualsevol dubte que tingueu quan vulgueu fer obres, passeu per l'ajuntament i us informarem dels passos a seguir. Recordem que la no demanda de llicència o permís d'obres pot produir l'obertura d'un expedient, revisió d'obres, i la sanció corresponent.