App de Salut per fer seguiment dels símptomes del coronavirus

print pdf
19/03/2020

App de Salut per fer seguiment dels símptomes del coronavirus

El departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha creat una aplicació mòbil per tal que els usuaris puguin fer un seguiment dels símptomes del coronavirus des de casa .

L'app està disponible en Android i iOS.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.gencat.mobi.StopCovid19Cat

iOS: https://apps.apple.com/app/id1502992288