Escola Mare de Déu del Roser

L’Escola del municipi, des de l’any 2003, està situada a l’Avinguda d’Alforja de la Urbanització Riu-club de Riudecols.
Després de l’ampliació del 2009, l’edifici consta d’una planta i un semi-soterrani.
A la planta baixa (a nivell de l’Avinguda d’Alforja) s’hi distingeixen tres zones:
    • L’ala de la dreta, on hi ha cinc aules (3 d’infantil i 2 de cicle inicial), la sala multiusos, la cuina i el rebedor. Les aules d’aquesta ala tenen accés directe al pati.

    • L’ala central, on hi trobem els serveis: un lavabo adaptat per a minusvàlids (s’usa per als mestres), el lavabo de les nenes i el lavabo dels nens (amb tres wàters cada un), el despatx de direcció, una aula d’informàtica i la sala de mestres (claustre).

    • L’ala de l’esquerra, fruit de l’ampliació de 2009, consta d’una aula petita i tres aules de dimensions normals, per a la resta de grups de primària. A la part final hi ha unes escales d’emergència per a accedir al pati de primària.
L’espai que anomenem semi-soterrani està en un nivell inferior al de l’edifici central, però al mateix nivell del pati de primària i del carrer inferior de l’Escola.
L’escola disposa de tres espais destinats a patis:
    • Un pati interior adjacent a la sala multiusos destinat als infants que es queden a menjador.

    • Un pati al mateix nivell de les aules, destinat als alumnes d’infantil. Aquest pati té una porta que dóna accés al carrer de Vila-seca, per on entren els alumnes d’Infantil a l’Escola.

    • Un pati al que s’accedeix baixant unes escales o una rampa, amb una pista poliesportiva, destinat a primària; també té un espai protegit de la pluja que queda a sota de l’ala tercera, fruit de l’ampliació de 2009. Aquest pati té una gran porta per on es pot accedir a un carrer lateral de l’Escola.

Podeu trobar més informació a:
    • Pàgina web de l’Escola: agora.xtec.cat/escola-mdroser-riudecols/lescola/
    • Telèfon: 977 56 00 23
    • Oficines municipals de l’Ajuntament de Riudecols

Subscriure a