Calendari fiscal

Consulta calendari de pagament voluntari per a l'exercici 2018


CONCEPTE TIPUS MERITAMENT PER PERÍODE PROPOSAT PERÍODE EFECTIU
560 - TAXA ESCOMBRARIES Mensual 1 29/01/2018 - 29/03/2018 29/01/2018 - 31/07/2018
560 - TAXA ESCOMBRARIES Mensual 2 28/02/2018 - 30/04/2018 28/02/2018 - 31/07/2018
560 - TAXA ESCOMBRARIES Mensual 3 29/03/2018 - 31/05/2018 29/03/2018 - 31/07/2018
600 - IMP.VEHICLES TRAC.ME Anual 1 29/03/2018 - 31/05/2018 29/03/2018 - 31/07/2018
100 - TAXES-PREUS PUBLICS Anual 1 27/04/2018 - 29/06/2018 27/04/2018 - 31/07/2018
560 - TAXA ESCOMBRARIES Mensual 4 27/04/2018 - 29/06/2018 27/04/2018 - 31/07/2018
800 - SUBMINIST. D'AIGUA Trimestral 01/01/2018-31/03/2018 27/04/2018 - 29/06/2018 27/04/2018 - 31/07/2018
560 - TAXA ESCOMBRARIES Mensual 5 31/05/2018 - 31/07/2018 31/05/2018 - 31/07/2018
500 - IBI URBANA Anual 1 29/06/2018 - 31/08/2018 29/06/2018 - 31/08/2018
501 - IBI RUSTICA Anual 1 29/06/2018 - 31/08/2018 29/06/2018 - 31/08/2018
560 - TAXA ESCOMBRARIES Mensual 6 29/06/2018 - 31/08/2018 29/06/2018 - 31/08/2018
010 - IAE Anual 1 27/07/2018 - 28/09/2018 27/07/2018 - 28/09/2018
560 - TAXA ESCOMBRARIES Mensual 7 27/07/2018 - 28/09/2018 27/07/2018 - 28/09/2018
640 - GUAL OCUPAC DOMINI P Anual 1 27/07/2018 - 28/09/2018 27/07/2018 - 28/09/2018
800 - SUBMINIST. D'AIGUA Trimestral 01/04/2018 - 30/06/2018 27/07/2018 - 28/09/2018 27/07/2018 - 28/09/2018
560 - TAXA ESCOMBRARIES Mensual 8 31/08/2018 - 31/10/2018 31/08/2018 - 31/10/2018
560 - TAXA ESCOMBRARIES Mensual 9 28/09/2018 - 30/11/2018  
560 - TAXA ESCOMBRARIES Mensual 10 31/10/2018 - 31/12/2018  
800 - SUBMINIST. D'AIGUA Trimestral 01/07/2018 - 30/09/2018 31/10/2018 - 31/12/2018  
560 - TAXA ESCOMBRARIES Mensual 11 30/11/2018 - 31/01/2019  
560 - TAXA ESCOMBRARIES Mensual 12 28/12/2018 - 28/02/2019  
800 - SUBMINIST. D'AIGUA Trimestral 01/10/2018 - 31/12/2018 29/01/2019 - 29/03/2019  


Descarregar calendari fiscal en format.pdf

Subscriure a