Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

El principals òrgans d'un ajuntament són:

- el Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi per un període de 4 anys

- i l'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

Matins: dilluns, dimecres i divendres de 10:00 a 13:00 h.Tardes: dilluns de 17:00 a 19:00 hDimarts i Dijous: TANCAT Gestió de padró i canvis de domiciliacions els matins de 11:00 a 13:00 hores i tots els dilluns a la tarda. 
Consulta calendari de pagament voluntari per a l'exercici 2018 CONCEPTE TIPUS MERITAMENT PER PERÍODE PROPOSAT PERÍODE EFECTIU 560 - TAXA ESCOMBRARIES Mensual 1 29/01/2018 - 29/03/2018 29/01/2018 - 31/07/2018 560 - TAXA ESCOMBRARIES...
Instància genèricaCita amb càrrec electe o tècnic municipalQueixes / suggeriments / incidènciesDomiciliació de tributs, taxes i preus públics
Actes, ordenances i documents Legislatura 2011-2015 Actes de Plens Actes de Junta de Govern Ordenances municipals Documents singulars
Alcaldessa Sra. Beatriz Mayordomo Pujol 
Cartipàs: organització política CÀRRECORDRE                                                                                                                                                                          CONTACTEAlcaldessaSRA. BEATRIZ MAYORDOMO PUJOLERC-AMGovernació, Transparència,...
Per entrevistar-se amb els serveis tècnics municipals prèviament caldrà concretar la cita a les oficines municipals en horari d’atenció al públic.
Ordenança fiscal número 13 Taxa per prestació del servei municipal per a la celebració de cerimònies civils. Descarregar amb fotmat .PDF Anunci Decret Anunci Decret dies celebració matrimonial civils Descarregar amb fotmat .PDF
Ajuntament de RiudecolsAdreça: La Parra, 2 - 43390 RiudecolsTelèfon: 977 817 009e-mail: ajuntament@riudecols.catHorari d'atenció al públic oficines municipalsMatins: dilluns, dimecres i divendres de 10:00 a 13:00 h.Tardes: dilluns de 17:00 a 19:00 hDimarts i Dijous: TANCAT Gestió de padró i canvis...
Subscriure a