2020

Per a la energia sostenible i l'adaptació al canvi climàtic-BIOMASSA: PAES 14.485,50 €

Gestió animals - Per la realització d'actuacions destinades a la protecció i defensa dels animals domèstics: 2.000 €

Finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals: 2.616,22 €

Destinades a la realització actuacions per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans: 952,08 €

PAM. Adquisició vehicle recollida d'escombraries, 19.000 €.

Excepcions. Reparació sala tancament i de la piscina municipal. 11.516,19 €. (29/12/2020).

Subvencions destinades als municipis, en matèria de Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID-19, 15.780,13 €.

Subscriure a