2019

- PAM: Renovació de pavimentació d'un tram de la cruïlla entre el carrer Euterpe i el carrer del Roser, 14.171,85 €
- PAM: Despesa corrent, 39.872,15 €
- Finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals, 2.469 €.
- Finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals, 11.400 €.
- Realització de programes i activitats culturals, 623,55 €.
- Actuacions per protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de banys (platges i piscines), 6.895,20 €.
- Inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà, edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, 5.000 €.
- Actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes (artròpodes i rosegadors), gestió de gossos i gats abandonats, control de mosca negre, el mosquit tigres, els mosquits de les zones d'arrossars i zones humides als voltant dels nuclis urbans i urbanitzats del Deltebre de l'Ebre i la seva assistència, 2.229, 18 €.
- Actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, 2.570,58 €.

Subscriure a