2018

Subvencions Diputació de Tarragona 2018


 • Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal, 10.377,50 €
 • PAES. Millora de l’enllumenat públic, 13.152,00 €
 • PAM. Renovació dels serveis i pavimentació d’un tram del carrer de Dalt,133.869,00 €
 • Actuacions per protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de banys (platges i piscines), 6.057,03 €
 • Actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, 2.337,37 €
 • Realització de programes i activitats culturals, 575,23 €
 • Inversions en equipaments municipal d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, 5.000,00 €
 • Actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats: periodomèstics, 2.283,08 €, plagues, 2.799,72 €
 • Finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, 956,91 €
 • Excepcionals. Transport aigua potable en camions cisterna 7.277,00 €.
 • Interessos de préstecs 115,48 €.

Actuací realitzada amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona
Amb el suport de la Diputació de Tarragona

Subscriure a