2017

Subvencions Diputació de Tarragona 2017


 • Actuacions de protecció de la salud pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines): 7.211,97 €
 • Inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials de valor cultural: inversions 4.485,80 €
 • Manteniment: 2.168,10 €
 • Realització de programes i activitats culturals: 787,88€
 • Finançament de despeses per la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals: 1.066,95€
 • Programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal 2016-2017: 10.500 €
 • PEXI: renovació equipament informàtic : 6.516,85 €
 • Actuacions xarxa d'aigua municipal: 5.132,04 €
 • Interessos de préstecs:230,96 €
 • Actuacions de la salud pública per la millora i la gestió de qualitat de l'aigua de consum humà: inversions 2.501,51 € manteniment: 1.563,56 € pam:
 • Renovació d'un tram de la vorera de la carretera alcolea 49.350,66 €
 • Amortització de prèstec bbva 85.464,45 €
 • Despesa corrent 59.777,89 €
 • Actuacions de protecció de salut pública, control de plagues: periodomestics 2.742,39€ - plagues 2.408,22€

Actuací realitzada amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona
Amb el suport de la Diputació de Tarragona

Subscriure a