2015

Subvencions Diputació de Tarragona 2015


 • Pam despesa corrent: 18.494,47€
 • Caracter excepcional sam: 5.429,51€
 • Actuacions de protecció per la salut pública per la seguretat a zones de bany (piscines): 7.702,40€
 • Consultoris mèdics: 1.487,54€
 • Activitats culturals: 480,67 €
 • Gestió i funcionament dels equipaments municipals d'interés ciutadà: 2.943,90€
 • Inversions en equipaments muncipals d'interés ciutadà i edificis singulars: 5.975,40 €
 • Interessos de préstecs: 461,92 €
 • Suport als centres del primer cicle de educació infantil de titularitat municipal: 4.252,50 €
 • Gestio i funcionament equipaments mpals d'interes cituada: 2.587,80 €
 • Actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l'aigua : -inversions: 4.724€
 • Manteniment: 1829,30€
 • Actuacions de protecció de la salut pública control de plagues: -mosquit tigre i/o mosca: 2060,86€; - periodomèstics: 4198,20€
 • Periodomèstics: 13.000 €
 • Pla especial d'inversions municipals 2015: millora del cami d'accés a les voltes: 22.999€ de caràcter singular extraordinari o urgent: contrucció canonada d'aigua a les voltes 19.000€
Amb el suport de la Diputació de Tarragona
Subscriure a