2014

Subvencions Diputació de Tarragona 2014


 • Pla d'acció municipal actuació:amortització de préstec 97.449,49 €
 • Pla d'acció municipal: despeses corrents 2014 18.494,47 €
 • Gestió i funcionament dels equipaments municipals: 2.587,80€
 • Programes i activitats culturals: 563,15 €
 • Socorrista piscines: 7.787,85 €
 • Interessos de prestecs: 948,74 €
 • Centres de primer cicle educacio infanil:5.040 €
 • Conservació i manteniment del consultori mèdic local: 2.988,01 €
 • Inversions equipaments mpal d'interes ciutada i edificis singulars: 5.840,35 €
 • Gestio i funcionament equipaments mpals d'interes cituada: 2.587,80 €
 • Actuacions de proteccio de la salut publica reduccio de la ploriferacio d'animals peridomestics: 5.613 € i control de plaques(mosquit tigre i /o mosca): 3.538,02 €
 • Actuacions de proteccio de salut publica per la millora qualitat de l'aigua de consum huma: 5.777,60 €
 • Presidència,subvencions de caracter singular extraordinari o urgent,adquisició d'una màquina escombrador: 7.000€
 • Presidència,subvencions de caracter singular extraordinari o urgent,adquisició d'una màquina escombrador:13.000 €
 • Peis: arranjament ferm en zones malmeses vials publics nucli riudecols: 22.999,29€
 • Excepcionals.reparació urgent pluvials a la cn420: 1.177,35€
Amb el suport de la Diputació de Tarragona
Subscriure a